Lisää työtehoa ja työssäviihtymistä

Annamme suurimman osan valveillaoloajastamme työlle. Sen vuoksi on erityisen tärkeää, että ympäristö, jossa työskentelemme sekä tukee työtämme että saa meidät hyvälle tuulelle ja motivoituneiksi. Haluamme nauttia työtiloistamme ja tuntea ne omiksemme. Sisustuksen suunnittelu vaatii kuitenkin paljon aikaa, kokemusta ja erilaisten asioiden huomioonottamista onnistuakseen. Mitä jos voisit tarjota henkilökunnalle mahdollisuuden osallistua työtilojenne sisustuksen suunnitteluun ammattilaisen ohjauksessa ja johdolla?

Tarjoan työyhteisöönne sisustamisen workshop-työskentelyä, jolla saadaan vaihtelua arkeen ja parannetaan osallistujien ryhmähenkeä sekä motivaatiota. Sisustamisen workshop-työskentelyssä tavoitteena on yhdessä määrittää organisaation toiminnan ja liiketoiminnan kehittämisen nykyisiä haasteita, ja löytää niihin ratkaisuja työympäristön viihtyvyyden ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Tämä työskentelymalli on hyvä esimerkiksi silloin, kun yritykseen on tulossa uusia toimitiloja tai vanhoja tiloja muokataan uusien toimintojen tai muiden organisaatiomuutosten vaatimusten mukaisiksi. 

Jokaiseen sisustukseen kuuluu helmi. Iso tai pieni. Yksi tai useampi.