Uskallanko ottaa sisustussuunnittelijaan yhteyttä?

Takaisin blogeihin

Uskallanko ottaa sisustussuunnittelijan avuksi? Kehtaanko päästää uppo-oudon tyypin kotiini? Synkkaako meillä? Jyrääkö suunnittelija ajatukseni, arvosteleeko kotiani? Maksanko turhasta, mitä jos petyn?

Nämä ovat varmasti hyvin yleisiä ajatuksia, jotka pyörivät päässä ennen kuin sisustussuunnittelijaan rohkaistutaan ottamaan yhteyttä. Pyrin nyt vastaamaan näihin ja muihinkin kysymyksiin ammattilaisen näkökulmasta.

Ennen päätöksentekoa projektin alkamisesta tai suunnittelijan valinnasta, olisi hyvä järjestää tapaaminen kasvotusten. Tässä työssä keskinäinen luottamus on se tärkein juttu, ja asiakkaalle täytyy tulla tunne, että hän voi luottaa suunnittelijaansa koko projektin ajan kuin myös tämän jälkeen. Tapaamisessa huomataan, toimiiko keskinäinen kemia. Lisäksi on hyvä muistaa, että aivan kuten muissakin asiakaspalvelutehtävissä toimivilla, myös sisustussuunnittelijalla on vaitiolovelvollisuus.

Ammattitaitoinen suunnittelija ei koskaan arvostele mitään. Mikäli kodissasi tai työpaikallasi jokin asia kaipaa muutosta, lähdetään ratkaisua miettimään yhdessä rakentavasti keskustellen ja erilaisia mahdollisuuksia läpikäyden. Käytännöllisyys ja toimivuus ovat kaiken a ja o. Jos suunnittelija huomaa jonkin epäkohdan asiakkaan tilassa, ehdottaa hän muutosratkaisua moittimatta olemassa olevaa. Hänen tulee pystyä myös perustelemaan muutosehdotuksensa asiakkaalle.

Sisustussuunnitelma on lopullisesti valmis vasta, kun molemmat osapuolet ovat sen hyväksyneet. Tarkoitan tällä sitä, että ammattitaitoinen suunnittelija kuuntelee aina asiakasta ja ottaa huomioon hänen näkemyksensä ja toivomuksensa. Tämän lisäksi ammattitaitoisuutta osoittaa myös se, että suunnittelija uskaltaa sanoa, jos jokin asiakkaan ehdotuksista on mahdoton toteuttaa tai ko. muutos ei tuo oleellista parannusta entiseen. Parhaaseen lopputulokseen päästään yleensä siten, että ensin käydään tarpeet ja mieliteot asiakkaan kanssa läpi ja mieluiten kohteessa, jos mahdollista. Tämän jälkeen suunnittelija aloittaa työskentelynsä ja etsii parhaita ratkaisuja, kaikki esille nousseet asiat huomioiden. Tapaamisessa on hyvä keskustella myös siitä, haluaako asiakas itse osallistua suunnitteluun ja missä määrin. Suunnittelijan ammattitaitoisuutta osoittaa lisäksi se, että hän todella kertoo etukäteen, kuinka ko. projekti tulee etenemään.

Suunnittelutyön aikana asiakasta pidetään ajan tasalla mm. tapaamisissa, joissa esitellään siihen saakka edistynyt suunnitelma. Suunnittelija tekee mahdolliset muutokset ja esittelee lopullisen suunnitelman asiakkaalle. Joskus käy myös niin, että itse toteutusvaiheessa tulee esiin yllätyksiä, joiden vuoksi suunnitelmaa täytyy vielä muuttaa. Tällaisessakin tapauksessa asiakas voi ottaa uudelleen yhteyttä suunnittelijaansa, mikäli ei halua tehdä päätöksiä itse. Eli suunnittelija tekee kyllä päätöksiä asiakkaan puolesta, mutta ammattitaitoinen suunnittelija ei koskaan ns. jyrää asiakkaan näkemyksiä. Hyvä on muistaa myös se, että suunnitelma on ehdotelma muutoksista. Asiakas tekee päätöksen niiden toteuttamisesta.

Jokainen projekti on toki erilainen, ja suunnittelijoilla voi olla erilaisia työskentelytapoja, mutta edellä mainittu on sellainen karkea kaavio, joka pätee lähes kaikkeen. Esille nostamani asiat kertovat myös sen, että et maksa turhasta. Sinuun pidetään tiiviisti yhteyttä suunnittelutyön aikana, jolloin olet tietoinen muutosehdotuksista, ja että ylipäätään koko ajan tapahtuu jotain. Lisäksi sinulla on mahdollisuus saada valmis sisustussuunnitelma kirjallisessa muodossa.

Toivottavasti näistä pohdinnoistani oli sinulle apua. Mikäli vielä jokin asia jäi kuitenkin askarruttamaan mieltäsi, älä pelkää ottaa yhteyttä!

Seuraavassa postauksessa pohditaan sitä, miksi sitten kannattaa ottaa yhteyttä sisustussuunnittelijaan. Siihen saakka toivotan kaikille iloista ja turvallista vuoden vaihtumista sekä onnekasta vuotta 2018!

Jokaiseen sisustukseen kuuluu helmi. Iso tai pieni. Yksi tai useampi.